ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦੇਹ

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ …

Read More